Proč většina Vašich uren je určena pro přesypání popela a ne pro vložení typizované plastové patrony?

Naše urny nemájí žádná designová omezení tvaru a proto celkový vzhled urny je mnohem příjemnější než běžné obaly. Díky tomu máme širokou nabídku různých tvarů uren, kde si jistě každý vybere.
Vkládání plastových patron s popelem limituje tvar urny. Přesto máme v téměř každé kategorii několik uren, do kterých lze typizovanou patronu vložit.

Jakým způsobem se popel přesypává?

Přesypání popela do ozdobné urny je bežné téměř na celém světě. U nás tento úkon zajišťuje pohřební ústav na základě pověření majitele urny. Klient může být přítomen přesypu dle dohody s pohřebním ústavem. Ozdobná urna může být po přesypu zalepena

Jak je chráněn popel v případě rozbití skleněné nebo keramické urny?

Všechny skleněné a keramické urny obsahují ochranný textilní sáček, který samostatně uzavírá popel uvnitř ozdobné urny. V případě rozbití ozdobné urny zůstává popel v ochranném sáčku.